Norsk selskap for hematologi

Nyheter

Hematologiske kimbanemutasjoner

Nordisk program for utredning og behandling av myeloide neoplasier som skyldes nedarvede genfeil finnes nå på nettsiden.
Sjekk rubrikken "Handlingsprogram" - Nordic guidelines
Germline predisposition to myeloid neoplasms.
21. oktober 2020
Kimbanemutasjoner
Kimbanemutasjoner