Norsk selskap for hematologi

Nyheter

Oppdaterte IMWG guidelines 2021

IMWH har kommet med nye guidelines for behandling av myelomatoserelatert skjelettsykdom. Det har kommet en god del endringer, som vi nok bør implementere. Det betyr mer behandling enn før.

Oppsummert:
-Zometa foretrekkes foran pamidronsyre eller denosumab.
-Zometa er uavhengig av om det er skjelettforandringer eller ei
-Denosumab foretrekkes ved GFR <30.
-Denosumab kun ved påvist skjelettsykdom. (obs!)

Nydiagnostisert:
-Zometa i minst 12 måneder eller til pas. oppnår VGPR eller bedre (arbitrær grense på 2 år er fjernet).
-Hvis pas. oppnår VGPR eller bedre kan man vurdere reduksjon til hver 3. måned, hver 6. måned eller seponering (litt ullen formulering her)
-Hvis Zometa seponeres bør den reinnsettes ved proteinrelaps.
-Denosumab: kontinuerlig behandling 120mg hver 4. uke (ikke tidsavgrenset).
-Nulles 30 dager før planlagt tannbehandling og reinnsettes ved tilheling.
-Ved seponering er det sett rebound-effekt med hyperaktivering av osteoklaster og økt bendestruksjon etter ca 6 måneder.
-Derfor, hvis denosumab seponeres anbefales en enkeltdose 4mg Zometa 6md etter seponering eller denosumab hver 6. måned.
Magnus Moksnes
7. mars 2021
IMWG guidelines
IMWG guidelines