Norsk selskap for hematologi

Nyheter

Oppdatert handlingsprogram for maligne blodsykdommer

Foreløpig versjon av handlingsprogrammet foreligger nå, med helt nye kapitler om amyloidose, MDS/KMML og myelomatose.
21. januar 2020
HDIR
Helsedirektoratet