Pasientinformasjon: mastocytose register-studie

Vedlagt er pasientinformasjon med samtykke til deltakelse i en multisenter registreringsstudie for pasienter med systemisk mastocytose i Europa. Studien har til nå inkludert >4000 pasienter og målet er 10000. Dette kan bidra med svært nyttig informasjon.
ECNM