REMNANT-studien

Minimal restsykdom (MRD) har blitt et vanlig mål ved flere hematologiske maligniteter, også ved myelomatose. Foreløpig er dette et mål som benyttes kun i kliniske studier, og disse viser at hvis man oppnår MRD negativitet har man bedre prognose enn i motsatt fall. Det finnes flere former for MRD måling ved myelomatose, inklusive flowcytometri, sekvensering, PET-CT og massespektrometri. Hvilken metode som er best er ikke avklart. Et annet moment som er ikke er avklart er hva man skal bruke MRD målingene til ved myelomatose. Dette skal adresseres i den norske REMNANT-studien hvor vi skal undersøke om det lønner seg å starte relapsbehandling ved MRD relaps eller ved biokjemisk relaps basert på M-komponent. I den forbindelse har Schjesvold og kolleger i Oslo laget en oversiktsartikkel om MRD i myelomatose og en beskrivelse av REMNANT-studien.
Remnant
Remnant