Norsk selskap for hematologi

Nyheter

Ruxolitinib ved GVHD

Steroidrefraktær aGVHD har til nå hatt svært dårlig prognose. Resultatet fra den nylig publiserte REACH II-studien (Randomisert fase III, Ruxolitinib vs BAT (best available treatment) ved SR-aGVHD vil med all sannsynlighet få konsekvenser for aGVHD behandlingen fremover.
27. april 2020
Ruxolitinib ved GVHD