Norsk selskap for hematologi

Nyheter

Uke 18 - Apixaban for VTE ved kreftsykdom

Det har vært en avventende holdning til bruken av DOAK hos pasienter med aktiv kreftsykdom og under aktiv kreftbehandling. Studier på DOAK tidligere har vist en økt forekomst av blødninger i DOAK gruppen sammenlignet med lavmolekylært heparin, spesielt i GI-cancer gruppen. Nå kommer den første non-inferiority studien med apixaban som viser færre re-tromboser og ingen forskjell i alvorlige blødninger. Studien vil nok føre til mer liberal bruk av DOAK i kreftpopulasjonen.
uke18