Uke 2: Gammopati-assosiert PNP

I denne artikkelen fra 2017 får vi en oversikt over epidemiologi, etiologi, klassifikasjon og behandling av monoklonal gammopati-assosiert perifer neuropati.