Vintermøte - frist for abstract og endelig program

Kjære medlemmer.
Frie foredrag på Vintermøte til Norsk selskap for hematologi er i år torsdag 9.mars kl 15:45-17:45.  Påmelding med kort beskrivelse av presentasjonen sendes til møteleder Henrik Hjorth-Hansen: henrik.hjorth-hansen@ntnu.no
Presentasjonene får tildelt 10 minutter + 5 minutter til diskusjon og spørsmål.Det vil i år være to kategorier: Forskning og klinikk (kasuistikker). Den beste presentasjonen i hver kategori premieres. Frist for påmelding onsdag 1.mars.
Vedlagt er også endelig program for Vintermøte.