Benign hematologi formøte 2020

Program formøte Benign Hematologi – Vintermøtet 2020. Torsdag 12.03.20.

Kl 08.30-08.35 Velkommen ved Eirik Tjønnfjord
Kl 08.35-09.30 Nytt ITP studie, Daratumumab ved Galyna, Tor-Henrik og Waleed
Kl 09.30-09.50 LIS kurs i benign hematologi ved Elin Brodin og Eirik Tjønnfjord
Kl 09.50-10.00 Avslutning og oppstart Vintermøtet