Om Norsk selskap for hematologi

En hematolog er spesialist i indremedisin og blodsykdommer. Norsk Selskap for Hematologi er en fagmedisinsk forening for spesialister i blodsykdommer og jobber for medlemmenes faglige og økonomiske interesser.
Blod
Foto: colourbox.com