Høstmøtet 2019

Høstmøtet 2019 gikk av stabelen 24.-25. oktober på MEET Ullevål.
_R000881
Vinner av Medistim prisen 2019 Ingelin Vatnaland flankert av Peter Majak (ve) og Gry Dahle.

Vi applauderer godt oppmøte fra medlemmene, særlig på fredagen. Det var submittert en rekke abstracts som viser den store bredden i faget, alle med meget høyt faglig nivå.

Vinner av Medistim prisen i år ble Ingelin Vatnaland med sitt foredrag "Kvantitativ proteomikk viser inverse lokalisasjonsspesifikke prosesser i aorta ascendens aneurismer ved venstre-høyre fusjonert bicuspid aortaklaff". Vi graulerer!

De frie foredragene ble krydret av et symposium med inviterte foredragsholdere, prof. Walther (Frankfurt) og prof. Pepper (London).