Norsk thoraxkirurgisk forening

2019

Regnskap NTKF 2018

Regnskapet er med dette tilgjengelig for gjennomsyn før Generalforsamlingen torsdag.
22. oktober 2019