Norsk thoraxkirurgisk forening

2020

Thoraxkirurgisk basiskurs

Thoraxkirurgisk seksjon, Haukeland Universitetssjukehus arrangerer i samarbeid med NTKF Thoraxkirurgisk basiskurs 29.-30. oktober 2020.
VS Ellensen
23. august 2020

Med bakgrunn i SARS-CoV-2 pandemien har alle obligatoriske kurs for spesialiteten Thoraxkirurgi blitt . Det er stor usikkerhet rundt når LIS igjen vil kunne få et godkjent kurstilbud. NTKF og Thoraxkirurgisk seksjon ved Haukeland Universitetssjukehus har derfor utarbeidet et basiskurs beregnet for alle i thoraxkirurgisk spesialisering. Kursinnholdet er basert direkte på angitte læringsmål jfr. ny spesialiseringsordning. Kurset er søkt godkjent, men ikke endelig godkjent enda grunnet saksgang. Vi forventer imidlertid ikke at dette blir noe problem. Påmelding skjer via linken:

https://spesialisthelsetjenesten.no/arrangementer/thoraxkirurgi-basiskurs