Norsk thoraxkirurgisk forening

2021

Vårmøtet 2021

Vårmøtet NTKF 2021 arrangeres 9. april
12. mars 2021

Velkommen til Vårmøtet 2021 9. april. Dette vil arrangeres som en hybridløsning.

For de som følger på Zoom oppfordrer vi til klinikkvise fellessamlinger som, forhåpentligvis, vil gi rom for diskusjon og meningsytring.

De som har mulighet for fysisk tilstedeværelse kan møte på Rikshospitalet, Rødt aud 10.15-13.15, Grønt aud 13.15-19. Maks 24 tilstedeværende, så fint om Gry eller jeg får påmelding til dette.

Preliminært program finnes på linken under. Industrien bidrar, så i pausene vil det være 7 min foredrag. Temas kommer etterhvert.