Generalforsamling NTKF 2022

Generalforsamling NTKF 2022 avholdes på Meet Ullevaal 27/10 kl 14-16. Møterom er foreløpig ikke navngitt.