Om oss

Formål: Norsk thoraxkirurgisk forening er en fagmedisinsk spesialistforening under legeforeningen som paraplyorganisasjon. Foreningens formål er å skape et interesseforum for spesialister i den kirurgiske grenspesialiteten "Thoraxkirurgi". Foreningen skal også ivareta de samfunnsmessige interesser rundt faget thoraxkirurgi og bidra til fagets utvikling i rammen av norsk helsevesen samt være faglig rådgiver for legeforeningen, media og offentlige organer.

Regler: Norsk Thoraxkirurgisk Forening er en spesialistforening innen norsk legeforening og underlagt Den Norske Legeforenings og Norsk Kirurgisk Forenings lover og regler.

Medlemmenes forhold til foreningen: Foreningen er primært en forening for kliniske spesialister og spesialistkandidater i det kirurgiske fagfeltet "Thoraxkirurgi". I tillegg kan andre individer og organisasjoner med interesse for det thoraxkirurgiske fagfeltet tegne assosiert medlemskap i foreningen.

Vedtekter og vedteksendringer: Følger legeforeningens regelverk. Endringer blir vedtatt av den årlige generalforsamlingen.

Styre: Styret består av en leder, sekretær og kasserer. I tillegg har styret to varamedlemmer som deltar på utvidete styremøter.

Generalforsamling: Denne arrangeres årlig i samarbeid med årsmøtet i Norsk Kirurgisk Forening.