Norsk urologisk forening

Aktuelt

Bli med på kongressen

Tiden for neste kongress nærmer seg. Vi oppfordrer deg til å melde deg på og spre ordet videre til kollegaer.
Lisbeth Salling, Generalsekretær i NUF
1. februar 2019

Tid og sted: 

Reykjavik, Island. 5. - 8. juni 2019

Du kan sende inn abstrakter nå. Vi anbefaler deg å sende de inn så raskt som mulig. I det vedlagte materialet finner du en lenke til kongressen, hvor du finner detaljert informasjon. 

Du er velkommen til å skrive ut flyere og plakater og henge de opp for å spre budskapet om ønskelig.