Norsk urologisk forening

Aktuelt

Kong Olav Vs kreftforeningspris 2020

Legeforeningen har mottatt invitasjon til å nominere kandidater til Kong Olav Vs kreftforeningspris 2020. Kong Olav Vs kreftforeningspris på 1 000 000 kroner deles ut hvert år til en kreftforsker eller en forskergruppe, som har bidratt til å fremme den norske kreftforeningens kvalitet og omfang.
9. oktober 2019

Følgende kriterier blir lagt til grunn ved vurdering av kandidater:

  • I hvilken grad kreftpasienter har hatt eller vil få nytte av forskningen som er utført
  • Om forskeren/forskergruppen har oppnådd internasjonal anerkjennelse for sin forskning
  • Om kandidaten(3) over tid har bidratt til å bygge opp og styrke norske forskningsmiljøer gjennom sitt vitenskapelige engasjement
  • Hvorvidt kandidaten fremdeles er aktiv – og forventes å være aktiv i årene fremover i sitt miljø med publisering og formidling av forskningsresultater til allmenheten.

Kreftforeningen ønsker mange forslag slik at de får en bred liste over mulige kandidater.

Frist for å sende inn forslag på kandidater til kreftforeningen er 15. november.