Norsk urologisk forening

NUFs anbefalinger for allmennleger

Norsk urologisk forening har startet arbeidet med å lage enkle anbefalinger for allmennleger.
18. september 2018

Dette er ment som en hjelp for allmennlegene til hvordan de vanligste urologiske problemstillingene skal utredes og behandles, og på sikt håper vi at dette vil føre til bedre henvisninger og bedre utnyttelse av tiden på poliklinikken når pasienten kommer til urolog.

Den første anbefalingen ble lagt ut til NUFs 50-års jubileum høsten 2012, og flere anbefalinger er i ferd med å fullføres. Anbefalingene vil bli oppdatert regelmessig. 

Anbefalinger