Den norske patologforening

2012

Patologi på Stortinget!

17. mai 2012
I Stortingets spørretime onsdag 16.5. uttalte Helseministeren seg om lange ventetider for diagnose fra patologiavdelingene. Ballen bel sendt videre til de regionale helseforetak, som har fått i oppdrag å gjennomgå bemanning, utdanningskapasitet og organisering. Oppdraget skal være utført innen sommerferien. Samtidig gir ministeren klart inntrykk av at hun har forstått problemstillingen. På Bent Høies spørsmål om å sende prøver til de private uttaler hun: "...patologene jobber sammen med andre kollegaer om f.eks. å utrede kreft, inngår de mer i et arbeidsfellesskap hvor de er nødt til å være rundt samme bordet, så det er ikke bare å sende fra seg en prøve og så vente på et svar." Les hele referatet her.

Gale kreftpremisser

15. mai 2012
-er tittelen på et motinnlegg i DN i dag 15.5. DNP-leder Ying Chen og leder for spesialitetskomiteen Rune Lilleng imøtegår de feilaktige konklusjonene i utspillet om privatiseringsmuligheter i patologien. Å satse på private betyr å fjerne kompetente patologer fra det offentlige - og er ingen løsning. DNP-lederen har fått en rekke reaksjoner på utspillet fra de tre avdelingssjefene siste uke, med påpekning av farene ved ytterligere jobbglidning og privatisering.

Besøk fra utlandet - ta dere tid, benytt sjansen!

11. mai 2012
To arrangementer med sterk internasjonal profil arrangeres i Oslo de neste ukene. Benytt sjansen til å møte ekspertene!På Vera-Abeler symposiet 21.mai kommer kjente eksperter innen gynekopatologi: Michael Wells fra Storbritannia, Xavier Matias-Guiu og Francisco Nogales fra Spania og Blake Gilks fra Canada. Bare to uker senere vil patologer fra Houston i Texas/MD Andersen kurse oss i uropatologi (Jay Y Ro), i thyreoidea (Cesar Moran) og i hud (Victor Prieto). Prieto har nylig utvidet sitt program til også å gi en kveldsforelesning 7.juni frem til 22.00 om "How to diagnose inflammatory skin disease with confidence". Så her har man sjansen også etter jobb! Kan man ønske seg mer?Og til alle avdelingsledere midt i den pågående debatt om arbeidsbyrde: Kursdeltagelse forebygger utbrenthet og øker det faglige nivå!

Fokus på patologmangel

09. mai 2012
Store oppslag i Dagens Næringsliv 8.5. gir håp om tiltak, selv om ikke alle patologer er enige i forslagene til løsning. Situasjonen i dag er langt på vei en følge av at patologene er glemt i planleggingen av nye helsetiltak. Innføring av nye screening-program, manglende styring av prøvetaking med diagnostiske følger (PSA!), innføring av nye markør-bestemte behandlingsløp i klinikken og skjerpede krav til behandlingsfrister må følges opp med ressurser til alle ledd i rekken av de som skal gjøre jobben!

Patologmangel struper behandlingsgarantien

12. april 2012
er tema i dagens Dagens Medisin. Under overskriften "Patologmangel er kreftflaskehals" referer DNPs leder Ying Chen tallene fra årsmøtet. Antall stillinger innen patologifaget har vært uendret de siste fem årene, men prøvetall og kreftrelaterte spesialundersøkelser har økt dramatisk.Flere avdelinger praktiserer i dag en desperat sortering av prøver i bunker etter "sannsynlig haster" og "kan sannsynligvis tåle å ligge i kø".

Reisebrev fra Sonja i Freiburg

03. april 2012
Sonja Eriksson Steigen fra Tromsø har et forskningsår i Freiburg i Breisgau i Baden-Würtemberg, Tyskland. Hun forteller om praktisk forskningsarbeide og om patologer som også der er overarbeidet.

Forskningsprisen til Hrvoje Miletic fra Haukeland

13. mars 2012
Miletic, som er nevropatolog, fikk prisen for forskning på glioblastom-modeller i dyr. I et spennende foredrag viste han hvordan forskningsgruppen har påvist to typer glioblastomer; en såkalt invasiv og en kardannende type, og at man gjennom blokkering av EGFR-reseptor, som er amplifisert i den invaisive typen, kan provosere et skifte fra en tumortype til en annen. Arbeidet vil kunne få behandlingsmessige konsekvenser.Mer om Hrvoje Miletic og de andre prisvinnerne Christina Vogt og Kristi Krüger får du i artikkelen.

Fem nye æresmedlemmer oppnevnt!

12. mars 2012
Etter 14 år med tørke tok det avtroppende styret sats og valgte hele fem verdige nye æresmedlemmer. Alle har på ulikt vis promovert foreningen og vært i den faglige frontlinjen gjennom sitt liv som patolog. Vi gratulerer Leif Bostad, Helge Stalsberg, Olav Anton Haugen, Frøydis Langmark og Tor Jacob Eide!

Ying Chen er ny leder!

10. mars 2012
Ikke bare valg, men også debatt på årsmøtet i Bergen. Økningen av antall diagnostiske undersøkelser de siste fem år ble av Lars Akslen betegnet som dramatisk, med økning av biopsitall med 16 % og avanserte spesialundersøkelser med hele 75 %. Det siste skyldes i vesentlig grad nye prognostiske markører ved kreftbehandling. Når antall overlegestillinger i den samme 5-årsperioden har økt med kun ett årsverk, er det forståelig at arbeidssituasjonen flere steder oppleves som kritisk. Ying Chen overtok roret som ny leder i DNP og er alt i gang med å forklare politikerne om hvorfor ressursmangelen i patologien vil kunne utgjøre en "flaskehals" i kreftbehandlingen.

Side 3 av 4