Forsknings- og reisestipend 2013

Snart et nytt år - og en ny mulighet til å søke DNPs stipend: 100 000 kroner deles ut til medlemmer som vil forske eller fordype seg utenfor Norges grenser. Søknadsfrist er 30. januar. Retningslinjene finner du her.