Ricardo Laurini, 21.11.1945-22.11.2012

En gründer er gått bort, skriver Borghild Roald og kolleger fra Ullevål om sin kollega. Laurini avsluttet sitt mangfoldige yrkesliv ansatt ved avdeling for patologi OUS, Ullevål og var internasjonalt kjent for sine kunnskaper i placenta og perinatalpatologi. Han bisettes fredag 7.12., fra Nesodden kirke kl 13.00.
ricardo laurini
Ricardo Laurini, fotgrafert på sitt kontor i Bodø. Fotograf Wigdis Korsvik.

Ricardo Laurini (21.11.1945-22.11.2012)

 Overlege professor Ricardo Laurini døde 22.november, dagen etter at han fylte 67 år.

Laurini var en ekte gründer. Med stor, entusiasme startet og bygget han hele fire patologiavdelinger/seksjoner i løpet av sitt yrkesliv: Patologiavdelinger på Nordland Sentralsykehus i Bodø 1976 og Sentralsykehuset i Vestfold i Tønsberg 1980, en avdeling for barne- og utviklingspatologi på universitetssykehuset i Lausanne (Sveits) 1986 og et senter for føtal medisin på universitetssykehuset i Porto (Portugal) 2000. 

Fremfor alt var Ricardo Laurini en kunnskapsrik og dedikert fagmann, men forsknings- og rutinefokus på sykdom og avvik hos barn i svangerskapet. Han hadde et brennende engasjement for forståelsen av morkaken (placenta), som han kalte ”fosteret helsekort med viktig informasjon om fosterets liv i livmoren”.

Ricardo var en urolig globetrotter. Med sin italiensk/argentinske bakgrunn karakteriserte han seg selv som en typisk latino-macho. Vi legger til: en sjarmerende sådan. Etter medisinstudium og cand.med-eksamen ved UBA (Universidad de Buenos Aires) arbeidet han noen år med barne- og fostermedisin før han dro til London og ble spesialist i patologi ved Royal Postgraduate School ved Hammersmith. Pga sin fasinasjon for vikinger og ønske om å se det vakre Skandinavia lot han seg rekruttere til Gades Institutt ved Haukeland sykehus. Han kom til Norge og Bergen i mai 1973. I tillegg til fag var det på Haukeland han fant sin Sidsel.

Da Stortinget bestemte at det skulle være patologiavdelinger på alle sentralsykehus i Norge, tok patolog Ricardo og bioingeniør Sidsel utfordringen i 1976 og dro til Bodø. Avdelingen der ble mønsterlig bygget opp. Det var den teknisk best utstyrte patologiavdeling i Norge da Laurini dro videre og startet oppbyggingen av patologiavdelingen ved SiV i Tønsberg i 1980. Avdelingen der var i gjenge da han grep muligheten til en forskerstilling i Groningen i Nederland. Det resulterte i hans doktorgrad: ”Aspects of developmental pathology”. I 1986 ble han ansatt som professor og sjef for Seksjon for Barne- og Utviklingspatologi ved Universitetet i Lausanne i Sveits. Mens han var i Lausanne knyttet han god og produktiv kontakt med ultralyd / placenta forskningsmiljøet i Malmø og senere Lund. I flere år var han en uke i måneden i Sverige relatert til denne samarbeidsforskningen. Samarbeidet fortsatte også i årene etter at han fra 2000 takket ja til å være med på etableringen av et senter for føtalmedisin ved universitetet i Porto og etter at han i 2006 dro tilbake til Bodø som avdelingsoverlege og etter hvert også professor i patologi ved universitet i Tromsø.

 Ricardo Laurini kom som overlege til Kompetansesenter for Barne- og Svangeskapsrelatert patologi ved Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehuset i januar 2012. Gjennom vår felles store interesse for morkaken og barnets utvikling var han en engasjert, kompetent og spennende diskusjonspartner mht planlegging av videre forskning, - og en meget god rutinepatolog. Dessverre ble han alvorlig kreftsyk etter bare et knapt halvår. Han klarte imidlertid i løpet av den korte tiden å markere seg i miljøet på OUS ved sitt alltid sjarmerende og vennlige vesen og sin store faglige tyngde.

 Våre tanker går i disse dager spesielt til hans alltid nærværende Sidsel og sønnen Nikolas.

På vegne av kolleger

Borghild Roald
Aage Erichsen
Gitta Turowski