Tromsø søker om akkreditering


Som første patologiavdeling i landet har Tromsø nå levert inn sin akkrediteringssøknad.
Vi gratulerer og satser på at søknaden innvilges!

Norsk akkreditering har lagt nyheten ut på sin hjemmeside.