Den norske patologforening

2012

Tromsø søker om akkreditering


Som første patologiavdeling i landet har Tromsø nå levert inn sin akkrediteringssøknad.
Vi gratulerer og satser på at søknaden innvilges!
3. juli 2012

Norsk akkreditering har lagt nyheten ut på sin hjemmeside.