Bryst på kvinnedagen!

8.mars disputerte Cand. scient Kristin Jonsdottir på genekspresjons-signaturer i brystkreft. Jonsdottir har isolert RNA fra mer enn to hundre formalinfikserte tumorprøver og sett på uttrykk av ulike typer mikro-RNA, i forhold til andre patologiske og kliniske parametre. Arbeidet, som kan bidra til en bedre klassifisering, utgikk fra avdeling for patologi ved Stavanger universitetssykehus og har tatt mindre enn 3 år.
Vi gratulerer med vellykket gjennomføring!

Den siste artikkelen er publisert i nett-tidsskriftet Plos One.

Lenke til sammendrag finner du her.