Patologen Flora Hartveit

døde 6.august, 82 år gammel. Med dette er enda en kvinnelig pionér i den norske patologien gått bort. Fra 1957 kom hun fra Glasgow til ved Gades insitutt i Bergen, der hun i 1964 disputerte. Med dette ble hun den første kvinne som tok doktorgraden ved universitetet i Bergen. Og i 1972 ble hun Norges 1. kvinnelige professor i patologi.
Flora Hartveit

Flora McDonalds Hartveit satte ikke bare sitt preg på akademia, forskning og den diagnostiske patologien i Bergen. Hun var blant mye annet også en aktiv deltaker i Den norske patologforening, som hun ledet fra 1984-1985. Styret fikk i denne perioden en henvendelse fra Statens forurensingstilsyn om merking av kreftfremkallende stoffer i patologien. Hartveit fulgte opp dette arbeidet ved å arrangere det til nå eneste kurs i "Helsefare ved patologisk anatomiske laboratorier", avholdt i Bergen 9.november 1985.  Stillingsstruktur var også et av temaene som ble diskutert i hennes lederperiode og som kulminerte i det såkalte "Jørgensen-utvalget" i 1988, et utvalg som bidro til en økning av utdanningsstillinger ("B-stillinger") i patologien.

En nekrolog over hennes virke vil bli publisert i Tidsskriftet av Anne Christine Johannessen, Einar Svendsen og Ole Didrik Lærum. Noen av opplysningene ovenfor er hentet derfra. Fotografiet er fra arkivene på Gade.