Den norske patologforening

2015

Patologer prises for studentundervisning!

Kunnskap om histologi og patologi er grunnsteiner i medisinutdanningen. På NTNU har studentene skjønt dette, takket være fremragende undervisere. Nok en gang er det patologimiljøet ved NTNU som fremheves av avgangskullet. Professor og konst. overlege i patologi, Jostein Halgunset, ble i år igjen kåret som "årets underviser" av studentene. Og professor Ivar Skjåk Nordrum ble tildelt Undervisningsprisen av fakultetet.Vi gratulerer!
24. august 2015

Begge prisene ledsages av et reisestipend på Kr. 20 000.

Jostein Halgunset 

Halgunset har fått prisen som årets underviser en rekke ganger før. Nominasjonstekstene fra studentene er snart som en liten bok, og kun et lite utdrag fra en av tekstene kan her siteres: «... At vi hadde deg: For et hell! Da vi kom til histologien - og fikk satt oss inn i mikroskopien - lærte vi å svare i en fei - for intet svar godtok du ei. Epi - over, endo - inni, sub - under, - det hele var for oss et vidunder! ..." 

fra forskning.no 

Skjåk Nordrum fikk utdanningsprisen for sitt sterke engasjement for studenter og undervisning gjennom mange år, og spesielt for sin innsats de siste to årene som faglig leder for gjennomgangen av medisinstudiet. Han har siden januar vært faglig leder for implementeringen av vedtatte endringer. Nå er "grunnmuren" på plass: en betydelig styrket studieledelse og innflytningsklare arealer til et senter for pedagogikk, læring og utdanning.

Se også

https://blog.medisin.ntnu.no/avslutningsseremoni-for-kull-09-medisinstudiet/