Den norske patologforening

2017

Sertifisering av obduksjonsteknikere

28. oktober 2017
For tredje gang har det vært arrangert kurs for obduksjonsteknikere, igjen med deltagere fra Norge, Sverige og Danmark. Seks kandidater tilbrakte to fulle dager på Lillehammer og lærte om hygiene, etikk, lovgivning og teknikk. Det hele ble avsluttet med en times eksamen.

Hos patologene på Innlandet

28. oktober 2017
Avdelingen midt på Østlandet har utbyggingsplaner både på kort og lang sikt og god rekruttering av yngre leger til patologifaget, men er ennå avhengig av hjelp fra eksterne spesialister fra bemanningsbyrå for å greie hverdagen forteller avdelingsoverlege Rune Waalen. Line Aas Sandstad er en av fire dedikerte LIS'er på Lillehammer.

Arkadi Karpov til minne

18. oktober 2017
Kompetent lagspiller, dyktig, snill, aldri nei og ikke minst: utrolig effektiv. Slik ble patologen Arkadi Karpov karakterisert i minnestunden på Ahus nylig. Arkadi døde uventet 1.oktober. Sjokket over å ha mistet en sentral medarbeider vil prege avdeling for patologi på Ahus i lang tid fremover.

Disputas om molekylære undertyper av brystkreft

05. oktober 2017
Marit Valla forsvarer sin doktograd med tittelen "Molecular subtypes of breast cancer - incidence and prognosis" ved NTNU i Trondheim 12. oktober. Forskningsmaterialet er enormt. Mer enn 50 000 kvinner født fra 1886-1977 inngår i studiepopulasjonen og over 1400 svulster har vært reklassifisert mht molekylære subtyper og insidensutvikling.

Årsmøte i Norsk Forening for Molekylærpatologi

05. oktober 2017
Den nystiftede foreningen i molekylærpatologi har sitt første årsmøte 15. november. Molekylærpatologi er et fagfelt som er tverrfaglig med patologer, molekylærbiologer, ingeniører og bioinformatikere. Møtet arrangeres i regi av Onkologisk Forum som arrangeres 16.-17.november, og er åpent for alle interesserte.

Med forskning som ståsted i patologien

18. september 2017
Nettsiden presenterer patologer i forskning. Turen er denne gang kommet til medlem av Forskningsutvalget i DNP, Sonja E. Steigen ved UNN i Tromsø. Sonja er patolog og forsker, og kjent i patologmiljøet som en dame med stort engasjement og med et bredt interessefelt.

Patologer møter publikum i Oslo

17. september 2017
22. - 23. september arrangeres Forskningstorget på Universitetsplassen i Oslo, og for første gang er patologien representert. Publikum vil kunne se snitt fra sykdommer i mikroskop, lære om patologiens betydning både for riktig sykdomsbehandling og forskning og teste sine egne evner til å bedømme hva som er god- eller ondartet.

ECP i Amsterdam

02. september 2017
Mer enn 3000 overveiende europeiske patologer var samlet sist uke for å lære, diskutere og utveksle erfaringer og kunnskap. Kongressen åpnet med å oppheve tyngdekraften, men tittelen "Pathology for patient care" var jordnær nok og vitnet om fagets sentrale rolle i pasientbehandlingen. En stor del av norske kolleger var presentert med faglige bidrag.

Fornuftig om screening

30. juli 2017
Kvinner kan føle seg trygge med dagens screening-system, skriver Sveinung Sørbye, Ying Chen og Ameli Tropé i en kronikk i Dagbladet. I 2015 fikk 370 kvinner livmorhalskreft. Flesteparten av disse er i et tidlig stadium, der prognosene er gode. Uten screening ville dette tallet vært på over 1000.

Side 2 av 4