Den norske patologforening

2017

Ny finansieringsordning avlyst!

29. juni 2017
Fornuften har seiret. Helsedirektoratet svarer på DNP-styrets henvendelse at det nye systemet for finanisering av polikliniske prøver likevel ikke skal innføres for patologifaget. Man erkjenner at systemet ikke egner seg og viderefører inntil videre dagens takster. Kodene som lå til grunn for finansieringsordningen skulle opprinnelig ikke brukes til finansiering, men direktoratet endret intensjonen under arbeidet. At kodene nå legges på is er derfor en naturlig følge av grunnlaget for utarbeidingen. Dagens takster er for lave og ikke justert på mange år. La oss derfor håpe på enda en god nyhet innen kort tid! Brevet finner du som vedlegg.

Sommerhilsen med bekymring og dikt

20. juni 2017
Stryrets sommerhilsen inneholder blant annet en advarsel mot innføringen av det nye finansieringssystemet i patologi. Patologikodene i Norsk laboratoriekodeverk er utarbeidet med bakgrunn i rekvireringsbehov og egner seg ikke til finanisering. DNP har nylig sendt et bekymringsbrev til Helsedirektoratet om den planlagte finansieringsmodellen. Brevet finner du som vedlegg, blant annet i tillegg til sommerdikt fra André Bjerke.

Disputas om markører ved brystkreft

16. juni 2017
Sura Aziz forsvarer 27.juni i Bergen sin doktorgrad med tittelen Biological and clinico-pathologic markers in breast cancer, with focus on histologic features, markers of proliferation and angiogenesis. Aziz har gjort et viktig arbeid for vurdering av Ki-67 og blant annet vist at prognostisk cut-of er avhengig av type vev som undersøkes (hele snitt/nålebiopsier/TMA). Om funnet at andelen Ki 67 i lymfeknutemetastaser er en uavhengig markør for residiv-risiko vil medføre mer patolog-arbeid, vil sikkert bli gjenstand for diskusjon på disputasen - og senere. Lykke til!

Hos patologen i Ålesund - en reise verdt!

30. mai 2017
Patologen i Ålesund lever opp til sitt gode navn og rykte, bokstavelig talt. Fra 1986 er Bjørn Westre den ukronede keiser og har i mange år regjert alene. Man går ikke ut fra hans kontor uten å være minst en faglig diskusjon rikere.Avdelingen satser nå aktivt på utvidelse og utdanning av kortreiste spesialister. Her er en av de kortreiste: Camilla Jøsok Nybø, avbrutt i frysesnittsdiagnostikk av en ovarialtumor.

Disputas om stromareaksjon ved prostatakarsinomer

27. april 2017
Thorstein Sæter er under utdanning i urologi på sykehuset i Arendal og har fullført sitt forskningsprosjekt under veiledning av patologen Ulrika Axcrona ved OUS. Emnet er "Prognostic factors in prostate cancer biopsies: A population-based cohort study " og disputasen finner sted 8.mai. Prøveforelesningsemnet er nært relatert til selve graden: "Tissue biomarkers in prostate cancer".

Doktorgrad - for 2.gang!

24. april 2017
Björn Logi Isfoss, overlege ved Avd. for patologi Sykehuset Telemark og PhD fra UiO i 2014, gjør det én gang til: en ny avhandling med tittelen "Histologic Characterization of Stem Cells in Mammary Epithelium and Stroma" forsvares fredag 28.april ved Universitetet i Lund, Sverige.

Kjell Sandnes døde 28.februar.

06. april 2017
Kjell Sandnes ble 96 år. Han arbeidet som patolog på Rikshospitalet, Lillehammer og i Drammen, inntil han pensjonerte seg i 1988. Hans tidligere sjef og avdelingsoverlege i Drammen, Reidar Harket, har skrevet minneord.

Viktige diskusjoner

29. mars 2017
- og et høyt faglig nivå preget årsmøtet. PDL1-testing, biobanking og kvalitetssikring av diagnostikk og utdanning var blant de mange temaer som ble berørt. Nytt i år var T-skjorter med logo til alle som bidro. Ikke minst til kurskomiteen, som gjorde en utmerket jobb!Og så fikk DNP en ny underforening: Norsk Forening for Molekylærpatologi (NFM) så dagens lys - her representert ved Hege G. Russnes og Emilius Janssen.

Forskningsprisen til Marit Valla!

29. mars 2017
Også i år gikk prisen på 10.000 kroner til patologimiljøet i Trondheim. Stipendiat og PhD-kandidat Marit Valla bidro med to faglige foredrag, som begge ble vurdert som blant de to beste. Juryen bestemte seg for presentasjonen av FGD5 gen-amplifikasjon som en prognostisk markør i brystkreft av luminal type. Marit Valla er en uvanlig dyktig foreleser, med evne til å formidle vanskelig stoff på en forståelig måte - og med god og original forskning. Og prisen for beste påskenøtt gikk til Ida Viken Stalund fra patologimiljøet i Bergen.

Side 3 av 4