Arkadi Karpov til minne

Kompetent lagspiller, dyktig, snill, aldri nei og ikke minst: utrolig effektiv. Slik ble patologen Arkadi Karpov karakterisert i minnestunden på Ahus nylig. Arkadi døde uventet 1.oktober. Sjokket over å ha mistet en sentral medarbeider vil prege avdeling for patologi på Ahus i lang tid fremover.
arkadi med mikroskop

Arkadi Karpov tok medisinsk embedseksamen ved universitetet i Kazan i Russland i 1993. Etter russisk turnustjeneste arbeidet han flere år på avdeling for nefrologi og dialyse og senere, etter et avbrudd med opphold i Norge,  på onkologisk avdeling i Kazan.
Etter å ha lært noe norsk i Russland, reiste Arkadi første gang til Norge i oktober 1999. Norsk språkprøve ("Bergenstesten") ble bestått uten problem bare litt over et halvt år senere, i april 2000. Deretter fulgte arbeid som lege innen både psykiatri og medisin, før han i 2003 - 04 fullførte norsk turnustjeneste på Ålesund sykehus og i Skodje.
Arkadi begynte som assistentlege på avdeling for patologi på Ahus 4.juli 2005 og ble godkjent spesialist i 2011. Spesialist-søknaden oppfylte kravene 200 % og avdelingen var lykkelig over at han takket ja til fast overlegestilling samme år.
Arkadi Karpov var i alle år en uunværlig del av arbeidsstokken på Ahus, både ut fra arbeidskapasitet og kompetanse. Han fylte behovet for spesialkkunnskaper innen vanskelige felt som lymfomdiagnostikk og ikke-neoplastisk hudpatologi, i tillegg til å ha en enestående breddekompetanse. Arkadi var ingen forsker, men en storbruker av fagbibliotek og litteratur. Hans raske skritt gjennom avdelingen, på vei  mellom mikroskop eller makrobenk og fagbiblioteket, med en rask avstikker for å hente lunsj i kantinen, var karakteristiske og er savnet.

Arkadi var en mann av få ord, men likevel et ytterst sosialt menneske. Han var sentral i det sosiale felleskapet blant vennene på Ahus, som også nøt godt av hans historier og kunnskaper om blant annet russisk politikk og historie.
For bare få uker siden måtte Arkadi utsette planer om opphold i Chicago for å studere urogenital patologi. Det ville bli for vanskelig å skulle reise på kort varsel til Russland, der hans mor var blitt syk, men han så fram til å ta fordypningsplanene opp igjen senere. 
Arkadi brakte med seg ektefelle og en sønn da han kom til Norge første gang. Enda en sønn ble født i Norge. Begge sønnene og tidligere ektefelle var tilstede på bisettelse og minnestund på Ahus mandag 9.oktober.

Da Arkadi Karpov fikk norsk statsborgerskap i 2015, ble det feiret. At han nå er gått bort, er et tap for norsk patologi. Vi ærer hans minne.
Våre tanker går til hans nære pårørende.

Lars Gustav Lyckander, G. Peter Blom, G. Cecilie Alfsen og Ying Chen,
på vegne av venner og kolleger