Den norske patologforening

2017

Den store publikumsdagen!

15.november stilte patologer på stand, fra Tromsø i nord; Bergen i vest til Stavanger i sør. Patologene i Trondheim (se bildet) fremførte egenproduserte filmer på storskjerm i tillegg til å vise fram parafinblokker, forskning og DNPs logo på T-skjorter. Også Lillehammer var med.
22. november 2017

Publikum fikk se patologene presentere histologiske snitt og celler live på storskjermer i sykehusfoajeer og korridorer. Trondheimspatologene presenterte egenproduserte filmer på kjempeskjerm, som trakk mange folk. Filmen om prøvens gang frem til snitt og mikroskopering er lagt ut på  you tube

Flyt på labben ble også demonstrert av bioingeniører og ved bruk av parafinblokker som ble vist sammen med tilhørende snitt. Forskning og HPV-screening var også blant temaene.

Patologene ble utfordret av studenter, ansatte og ikke minst pasienter som ville se og høre om egen sykdom. For å sitere en av patologene fra Trondheim: "Når man sitter på kontoret og stirrer i mikroskopet er det lett å glemme at det er et menneske bak glasset. Det var fint å møte dem!" 

Over fra Tromsø, nedenunder fra Bergen.

Legene i Stavanger glemte å ta bilde, men her er en del av Lillehammers bidrag:

Brosjyren om patologi som ble delt ut over hele landet finner du som vedlegg til høyre.

Målet til neste år må være Dagsrevyen!