Den norske patologforening

2017

Disputas om markører ved brystkreft

Sura Aziz forsvarer 27.juni i Bergen sin doktorgrad med tittelen Biological and clinico-pathologic markers in breast cancer, with focus on histologic features, markers of proliferation and angiogenesis. Aziz har gjort et viktig arbeid for vurdering av Ki-67 og blant annet vist at prognostisk cut-of er avhengig av type vev som undersøkes (hele snitt/nålebiopsier/TMA). Om funnet at andelen Ki 67 i lymfeknutemetastaser er en uavhengig markør for residiv-risiko vil medføre mer patolog-arbeid, vil sikkert bli gjenstand for diskusjon på disputasen - og senere. Lykke til!
16. juni 2017

Graden utgår fra CCBIO, med Lars Akslen og Elisabeth Wiik som veiledere.

Pressemeldingen kan du lese i sin helhet her: http://www.uib.no/nye-doktorgrader/108794/biologiske-mark%C3%B8rer-ved-brystkreft

Prøveforelesningen har som oppgitt emne: "Predictive molecular biomarkers to guide clinical decision making in breast cancer. Current progress and future challenges" og kan høres i Store auditorium samme dag kl 10.15.