Disputas om molekylære undertyper av brystkreft

Marit Valla forsvarer sin doktograd med tittelen "Molecular subtypes of breast cancer - incidence and prognosis" ved NTNU i Trondheim 12. oktober. Forskningsmaterialet er enormt. Mer enn 50 000 kvinner født fra 1886-1977 inngår i studiepopulasjonen og over 1400 svulster har vært reklassifisert mht molekylære subtyper og insidensutvikling.

marit valla 2 

Forrige oppslag om Marit på denne side var i mars i år, med nyheten om at hun vant DNRs forskningspris - nettopp for sine arbeider på brystkreft; om FGD5 gen-amplifikasjon som en prognostisk markør i brystkreft av luminal type. Dette arbeidet inngår også i graden. 
Opponentene er Rulla Tamimi, førsteamanuensis i epidemiologi ved Harvard Chan School of Public Health og professor Fernando Schmitt fra Institute of Molecular Pathology and Immunology ved University of Porto og leder av IAC. Christina Vogt er komiteens administrator.

Marits  veiledere har vært Anna M Bofin og Signe Opdahl fra NTNU, samt Lars Akslen fra univeristetet i Bergen.

Prøveforelesningen med tittel "Progress in breast cancer diagnostics during the last 50 years
with main focus on histopathology" starter kl 10.15 i Auditoriet KA 11 på Kunnskapssenteret.

Møt opp, lytt og lær!