Disputas om stromareaksjon ved prostatakarsinomer

Thorstein Sæter er under utdanning i urologi på sykehuset i Arendal og har fullført sitt forskningsprosjekt under veiledning av patologen Ulrika Axcrona ved OUS. Emnet er "Prognostic factors in prostate cancer biopsies: A population-based cohort study " og disputasen finner sted 8.mai. Prøveforelesningsemnet er nært relatert til selve graden: "Tissue biomarkers in prostate cancer".

Lenke til kunngjøring om tid og sted, komite og  sammendrag av graden finner du her.

Det ønskes lykke til!