Den norske patologforening

2017

Fornuftig om screening

Kvinner kan føle seg trygge med dagens screening-system, skriver Sveinung Sørbye, Ying Chen og Ameli Tropé i en kronikk i Dagbladet. I 2015 fikk 370 kvinner livmorhalskreft. Flesteparten av disse er i et tidlig stadium, der prognosene er gode. Uten screening ville dette tallet vært på over 1000.
30. juli 2017

Hvert år får 4000 kvinner behandling for celleforandringer, og ubehandlet ville mange av disse utviklet kreft. Felles for mange 2/3 av kvinnene som fikk kreft er at de ikke har møtt til screening som anbefalt.   Les hele kronikken her.