Forskningsprisen til Marit Valla!

Også i år gikk prisen på 10.000 kroner til patologimiljøet i Trondheim. Stipendiat og PhD-kandidat Marit Valla bidro med to faglige foredrag, som begge ble vurdert som blant de to beste. Juryen bestemte seg for presentasjonen av FGD5 gen-amplifikasjon som en prognostisk markør i brystkreft av luminal type. Marit Valla er en uvanlig dyktig foreleser, med evne til å formidle vanskelig stoff på en forståelig måte - og med god og original forskning.
Og prisen for beste påskenøtt gikk til Ida Viken Stalund fra patologimiljøet i Bergen.

Artikkelen som presentasjonen bygget på er publisert og kan finnes her, sammen med Marits øvrige publikasjoner. Vallas presentasjon nr. 2 var om fluorescin-merking av vaktpostlymfeknuter ved hysterektomier grunnet endometriekarsinom, der årsmøtedeltakerne også fikk bli med inn i operasjonsfeltet. Mer om Marit finner du i nyheten fra 2016, da hun også vant forskningsprisen. Neste nyhet om henne blir forhåpentligvis om disputasen!

Ida Viken Stalunds nøtt var fra et uvanlig kasus av en HIV-positiv pasient med multiple myopericytomer. En nydelig  gjennomført presentasjon. Abstrakt og lenke til presentasjonen finner du her.

Prisvinnerne gratuleres!