Julehilsen fra Ying!

Styret har hatt nok et aktivt år. Leder i DNP, Ying Chen, oppsummerer året med en hilsen til oss alle. Samtidig takker hun for seg. Ying har sittet som leder i tre perioder. Årsmøtet vil vise oss hvem som vil "hoppe etter Wirkola"..
julebilde shanghai 20127
Julebilde Shanghai

 

Vi nærmer oss årets slutt, og jeg vil med dette bildet fra årets juepyntede Shanghai takke medlemmene for innsatsen i 2017!

I år har styret fortsatt arbeidet med synliggjøring av patologifaget og patologenes viktige rolle i diagnostisering og behandling av pasientene. Det jobbes med å forbedre dialogen med politikere, helseforetak, klinikere, pasientforeninger, utdanningsinstitusjoner og befolkningen generelt.  Mange av våre medlemmer har bidratt til dette arbeidet, ikke minst i forbindelse med den Internasjonale patologidagen i november,  med utstillinger og workshop.

DNP ønsker et tett samarbeid med helseregionene og avdelingene for å bygge opp en felles strategi rundt kompetanseutvikling, utdanning, kvalitetssikring og forskning. Som ledd i dette har styret arrangert seminar med lederne for alle landets patologiavdelinger. I tillegg kommer det årlige faggruppeseminaret, der Kreftregisteret, Helsedirektoratet og Beslutningsforum, samt representanter fra det nasjonale IKT-prosjektet Digital patologi deltok. En representant  fra European Society of Pathology's utdanningsmiljø var også tilstede med foredrag. Møtet ga anledning til å diskutere en rekke temaer og utfordringer.

For å fremme molekylærpatologifagets praktiske og vitenskapelige utvikling er det i 2017  etablert en underforening av DNP. «Norsk forening for molekylærpatologi» avholdt sitt årsmøte i november i Oslo, i forbindelse med Onkologisk Forum. Den nye foreningen imøteses med stor entusiasme. Mer om dette vil følge på nettsiden over nyttår.

Sentralt foregår mye arbeid rundt diagnosekoding (NORPAT) og systemer for koding av aktivitet, med kobling til finansiering. Arbeidet gjøres i regi av Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet, og mange av våre medlemmer har lagt ned mye tid i dette. Vi håper at dette blir et bedre finansieringssystem som kan bidra til å dekke patologiavdelingenes reelle kostnader. Utviklingen i patologifaget er både arbeids- og kostnadsdrivende og investeringer er nødvendig. For at vi skal få muligheten til å bidra med  «state-of-the-art» diagnoser med rimelige svartider, er en bedring av finansieringen nødvendig.

Til neste år er det valg av nytt styre. Jeg ønsker å takke for all den tillit og de mange positive innspill jeg har fått i alle disse årene.  Nå ser jeg frem til at nye krefter kommer inn og arbeider videre for vårt fag og for pasientene!

Årsmøte 2018 skal arrangeres av Haukeland universitetssykehus i Bergen 8.-9. mars, og 7. mars er det kurs i forskning.  Vel møtt!

På vegne av styret ønsker jeg alle en riktig jul og et godt nytt år!

 

Hilsen fra styreleder i DNP, Ying Chen.