Den norske patologforening

2017

Lars Aage Solberg

Enda en patolog har forlatt reservebenken: Lars Aage Solberg døde 11.november, men var yrkesaktiv lenge ut over pensjonsalderen. Generasjonen patologer han har oppdratt vil ikke minst huske ham for hans blide personlighet og avvæpnende vesen. Minneord er skrevet av kolleger fra Ullevål.
27. november 2017
lars aage solberg nytt

 

Tidligere avdelingsoverlege på Avdeling for patologi, Ullevål Universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo (UiO), Lars Aage Solberg, døde 11.november, 87 år gammel etter noen år med sviktende helse.

Lars Aage ble født i Lårdal i Telemark 24.oktober 1930. Etter avlagt medisinsk embedseksamen ved UiO i 1957 hadde han turnustjeneste ved Hammerfest sykehus og Bindal distrikt. Han hadde hele sitt videre arbeidsliv på Ullevål sykehus, bortsett fra en forskningsperiode som assisterende professor ved Lousiana State University Medical School New Orleans, USA i 1965-67. Etter turnus var han først kandidat på VIII avdeling medisin i 8 måneder før han skiftet til patologi. Han var avdelingsoverlege og professor fra 1988 til pensjonering fra 1998. Han ble godkjent spesialist i patologi i 1964, dr.med. UiO i 1969 og var formann i Den norske patologforening 1978-79. Som pensjonist arbeidet han videre som konsulent ved avdelingen et par år.

Hans forskningsinteresse var relatert til aterosklerose. Han var sentral i en stor, internasjonal multisenterundersøkelse, som dannet hovedgrunnlaget for hans dr. avhandling «Atherosclerosis – An autopsy study».

Han hadde et stort og personlig forhold til Laboratoriebygget (bygg 25) på Ullevål. Det er et bygg som fra starten av og fortsatt vekker engasjement, spesielt pga. eksteriøret. Med sine fulle tekniske mellometasjer rager bygget fra 1970-årene monumentalt på Sykehusområdet. Lars Aage var sentral brukerrepresentant ved prosjekteringen og byggingen av Laboratoriebygget, som nå er fredet som kulturminne av riksantikvaren. Lars Aage hadde et nærmest religiøst forhold til bygget, som innvendig er utrolig fleksibelt og funksjonelt.

Lars Aage hadde en varm personlighet. Som nybegynnere i patologi fant vi stor trygghet i ham i et fag som i starten kunne virke skremmende. Med sitt lune smil, gode humør og hyggelige væremåte var han en som alle satte stor pris på. Han var en god underviser og var alltid lett tilgjengelig når avdelingens yngre leger trengte assistanse. Som avdelingssjef var han åpen for innspill og kritikk og løste gjerne potensielle konflikter over en kopp kaffe. Han var en ivrig debattant på avdelingens lunsj-møter, der temperaturen kunne bli meget høy, spesielt i EU-stridens dager. I tillegg til patologi og politikk/samfunnsforhold var han levende interessert i planter/botanikk. Det resulterte blant annet i de vakreste blomsterbuketter ved ulike større og mindre anledninger.

Vi vet at savnet etter Lars Aage vil være stort. Våre tanker går til Ida, barna Bjarne, Ellen og Pål og alle barnebarna.

På vegne av kolleger,

Borghild Roald, Erik Heyerdahl Strøm, Else Marit Løberg.