Ny finansieringsordning avlyst!

Fornuften har seiret. Helsedirektoratet svarer på DNP-styrets henvendelse at det nye systemet for finanisering av polikliniske prøver likevel ikke skal innføres for patologifaget. Man erkjenner at systemet ikke egner seg og viderefører inntil videre dagens takster.
Kodene som lå til grunn for finansieringsordningen skulle opprinnelig ikke brukes til finansiering, men direktoratet endret intensjonen under arbeidet. At kodene nå legges på is er derfor en naturlig følge av grunnlaget for utarbeidingen.
Dagens takster er for lave og ikke justert på mange år. La oss derfor håpe på enda en god nyhet innen kort tid!
Brevet finner du som vedlegg.