Den norske patologforening

2017

Patologer møter publikum i Oslo

22. - 23. september arrangeres Forskningstorget på Universitetsplassen i Oslo, og for første gang er patologien representert. Publikum vil kunne se snitt fra sykdommer i mikroskop, lære om patologiens betydning både for riktig sykdomsbehandling og forskning og teste sine egne evner til å bedømme hva som er god- eller ondartet.
17. september 2017

Legene fra patologiavdelingene ved Radiumhospitalet, Ullevål, Rikshospitalet og Ahus samarbeider om standen, som er åpen fra 9 (fredag) og 10 (lørdag) til 17. 
Er du i byen en av de to dagene, så kom innom. Du finner detektivene med mikroskop i telt 28, nærmest Aulaen.