Patologer samlet i Tromsø

I tre dager skal rundt hundre patologer fra hele landet diskutere metoder, prognostiske markører, forskningsnytt og diagnostikk. Som en innledniung til møtet: ta en titt på intervjuet med DNP-leder Ying Chen i Tidsskriftet. Om få timer vil møtet åpne med diskusjon om bl.a. digitaliserte metoder, som Chen berører.

Videre på programmet på møtets første dag står diskusjonen om bruken av tradisjonelle metoder versus nye metoder, om molekylærgenetikk og ikke minst om kvalitetssikring. Kvalitetssikring er en essensiell del av et fag der presisjon og kvalitet betyr alt. Feil i patologisk diagnostikk kan i ytterste konsekvens bety liv og død for pasientene, som det hele dreier seg om.

Et godt årsmøte ønskes alle!