Per Wetteland til minne

Patologen Per Wetteland ble 93 år gammel. Han minnes som en kollega med åpen dør, med nysjerrighet for vanskelige kasus og nøyaktighet. Kolleger fra Rikshospitalet har forfattet minneord.
per wetteland kuttet
Per Wetteland

Minneord over Per Wetteland 

Per Wetteland ble født i Stavanger 3. august 1924 og døde i Oslo 16 oktober 2017, vel 93 år gammel. Han ble cand. med. ved Universitetet Bergen  i 1952 og begynte sin medisinske karriere som privatpraktiserende lege i Bergen.  Fra 1954 arbeidet han  ved  Haukeland sykehus og Gades Institutt for patologisk anatomi, først som vitenskapelig assistent, deretter som forskningsstipendiat NAVF, assistentlege og vikarierende prosektor til 1961. Fra 1963 til 1965 var han prosektor ved Gades institutt etter korte engasjementer ved andre kliniske avdelinger, han ble godkjent spesialist i patologi i 1963. I perioden 1965-1968 var han overlege ved det Skandinaviske Undervisningssykehuset i Soul i Sør-Korea. Etter kortere ansettelser ved patologisk anatomiske laboratorier i Sverige og Norge, arbeidet han som overlege ved avd. for patologi, Sentralsykehuset i Østfold i perioden 1972-1980. Fra 1980 til 1984 var han overlege og dosent ved Avdeling/Institutt for patologi Rikshospitalet og Universitet i Oslo, og i perioden 1985-1991 overlege og professor samme sted.

Undertegnede hadde gleden av å arbeide sammen med Per Wetteland i hans periode som overlege/professor ved avdeling for patologi, Rikshospitalet. Som kollega og veileder var hans kontordør alltid åpen for diskusjoner om vanskelige kasus og mye mer. Han var meget erfaren og kunnskapsrik og spesielt engasjert  i forhold omkring dødsstatistikk og hvordan man skulle rangere obduksjonsfunn i forhold til umiddelbar, tilgrunnliggende og medvirkende dødsårsak. Per var meget arbeidsom og nøyaktig og signerte aldri diagnoser han ikke var overbevist om var riktige, ofte etter grundige litteraturstudier og konsultasjoner hos erfarne kolleger.

Hans hovedinterresse  var innen tumorpatologi, særlig i øre-nese-halsområdet, infeksjons- og immunpatologi samt tuberkulose. Han har publisert 75 artikler innen disse emnene, samt kompendier og oversikter.

På vegne av kolleger,
Ole Petter Fraas Clausen  og  Helge Scott
OUS/Rikshospitalet