Sommerhilsen med bekymring og dikt

Stryrets sommerhilsen inneholder blant annet en advarsel mot innføringen av det nye finansieringssystemet i patologi. Patologikodene i Norsk laboratoriekodeverk er utarbeidet med bakgrunn i rekvireringsbehov og egner seg ikke til finanisering. DNP har nylig sendt et bekymringsbrev til Helsedirektoratet om den planlagte finansieringsmodellen. Brevet finner du som vedlegg, blant annet i tillegg til sommerdikt fra André Bjerke.

Kjære kolleger!

Sommerferien ligger rett foran oss, og jeg håper alle kan få noen avslappende dager med sol og fritidsaktivitet sammen med familie og gode venner.

Alle først vil jeg takke medlemmene for kjempeinnsats i det første halvåret. Mange pasienter har fått god og målrettet behandling, nettopp basert på raske og riktige diagnoser som dere stiller, i tillegg til alle andre oppgaver som utføres. 

Jeg vil også takke Universitetssykehuset i Nord-Norge for et meget godt arrangert kurs og årsmøte i Tromsø. Det var stort oppmøte fra medlemmene og hyggelig sosialt samvær.

Nye diagnostiske metoder er på full fart inn i patologifaget, og vi må følge med i fagutviklingen. På årsmøtet ble det vedtatt å opprette en underforening «Norsk forening for molekylærpatologi». Det er viktig med tett samarbeid med klinikere, forskere, biologer, og ingeniører for å ta i bruk disse nye diagnostiske tilleggsverktøyene. Vi må ha god samhandling mellom avdelingene, samt felles strategi rundt kompetanseutvikling, utdanning, kvalitetssikring og forskning. Styret har derfor invitert landets patologiavdelings-ledere til et seminar i august, - i tillegg til det årlige faggruppeseminar.

I den siste tiden har styret i DNP fått mange bekymringsmeldinger fra patologi-fagmiljøet vedrørende den nye finansieringsordningen for patologifaget i Norge. Den skal knyttes opp mot Norsk laboratorie-kodeverk (NLK) med 8 koder, som i utgangspunktet ble utarbeidet med tanke på rekvireringskoder. Styret har skrevet et bekymringsbrev til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartmentet (Se vedlegg til høyre). Vi trenger et mer presist og bedre begrunnet finansieringssystem som tar høyde for nye diagnostiske metoder, bl.a. kreftmarkører for persontilpasset medisin og immunterapi. Disse er dyre å innføre, samtidig er dette ressurskrevende diagnostikk som er avgjørende for videre behandling av den enkelte pasient, og takstene bør øke i takt med denne utviklingen.

Vi har også synliggjort dette i et intervju med Dagen Medisin. DNP foreslår for Hdir. og HOD at man utsetter innføring av nye takster i patologifaget til man har fått gjort en grundigere utredning og gjennomgang av konsekvensene.

Det er mye aktivitet i DNP. Kvalitetsutvalget, i samarbeid med direktoratet for e-helse, har byttet navn på kodeverket fra SNOMED til NORPAT (Norsk Patologikodeverk). Det oppdaterte kodeverket er planlagt implementert i 2018. Kurs- og utdanningsutvalget har i samarbeid med spesialistkomiteen arbeidet mye med høringssvar rundt nye læringsmål. Det foregår også en prosess rundt nasjonal satsning på digital patologi. Forskningsutvalget arbeider med å identifisere og få en oversikt over forskere og prosjekter i Norge, samt oppdatere nettsidene med oversikt over doktorgrader. 

Jeg avslutter her med noen strofer fra André Bjerkes «Den hemmelige sommer» med håp om at vi alle får et eller flere glimt av den:

Den kan stråle deg i møte som en gunst du ikke fatter
hvor naturens dør et øyeblikk har åpnet seg på gløtt:
i et smilehull, i gjennomsiktig gress og barnelatter
og du vet: det er den hemmelige sommer du har møtt. 

På vegne av styret ønsker jeg alle en riktig god sommer!

 

Ying Chen, styreleder DNP