Undervisningsprisen til Else Marit Løberg

Medisinstudentene ved Universitetet i Oslo setter pris på god undervisning. Hvert år kårer avgangskullet den beste underviseren i det siste studieåret. Professor Else Marit Løberg ved OUS Ullevål gir dem patologiundervisning som engasjerer, som forstås og som huskes.

At det er patologiundervisningen studentene legger merke til rett før de står klare til å gå ut i den kliniske hverdagen, er spesielt gledelig. Sykdomslære er basis for all klinisk praksis. Gode kunnskaper i patologi fremmer også forståelsen for riktig behandling. Og sist, men ikke minst: god pasientbehandling forutsetter kunnskaper om det diagnostiske arbeid og nytten av samarbeid i  tverrfaglige team.

På vegne av alle øvrige patologi-undervisere: gratulerer med fortjent pris!

Hele oppslaget om Else marit Løberg og prisen finner du på nettsidene til UiO.