Den norske patologforening

2017

Viktige diskusjoner

- og et høyt faglig nivå preget årsmøtet. PDL1-testing, biobanking og kvalitetssikring av diagnostikk og utdanning var blant de mange temaer som ble berørt. Nytt i år var T-skjorter med logo til alle som bidro. Ikke minst til kurskomiteen, som gjorde en utmerket jobb!Og så fikk DNP en ny underforening: Norsk Forening for Molekylærpatologi (NFM) så dagens lys - her representert ved Hege G. Russnes og Emilius Janssen.
29. mars 2017

NFM vil formelt organiseres på samme måte som Norsk Forning for Klinisk Cytologi NFKC, med mulighet for medlemskap også for ikke-leger, men der forutsetningen for å kunne organiseres inn under legeforeningen er at styreleder er legeforeningsmedlem. NFM vil kunne bli en viktig koordinator av molekylærpatologien på nasjonalt plan og ønskes sterkt velkommen!

Invitert foredragsholder holdt seg også innen tema molekylærpatologi; professor Estrid Høgdall fra Herlev Hospital i Danmark (her avbildet sammen med Sonja Steigen). Danskene er ikke bare banebrytende på  patologi-diagnosenettverk og koding, men greier også å organisere biobanker slik at det ender opp med vinn-vinn for alle. Bidrar du i innsamling får du både betalt for arbeidet og får tilgang til verdifullt materiale. Høgdalls presentasjoner om biobank-organisering og om forskningen på biomarkører finner du her.
En oppfordring til politikere og helsebyråkrater som nylig har vært i Danmark og lært om pakkeforløp: Reis tilbake og lær mer! I Danmark har de for eksempel bare ett patologi-system, felles på alle avdelinger. Er det rart de får det til?

Faggruppene gjør en uvurdelig innsats med standardisering og faglige oppdateringer. Bidragene fra Akslen (bryst/endokrin), Helgeland (lymfom), Wahl (Lunge/ØNH) og Steigen (GI) finner du også lagt ut her.  PDF'ene er verdt en gjennomgang og anbefales diskutert i plenum på de enkelte avdelinger.

Også øvrige faglige bidrag holdt høyt nivå. Følg med på nettsiden, flere av dem vil etterhvert legges ut. Påskeeggene kan du allerede nå bruke i interundervisningen.

Og sist, men ikke minst: takk til kurskomiteen i Tromsø. Fra venstre: Sonja E Steigen, Sveinung Sørbye, Andrej Valkov, Ingrid Lott og Ragnhild Margrete Wold