Bjørn Hagmar er død, 21. september

En ruvende kollega er gått bort. Bjørn vil ikke bare huskes for sin forskning på HPV og sitt virke innen cytologien, men også for sitt vennlige vesen. Kollegaer ved OUS har skrevet minneord.

bjørn Hagmar

Bjørn Hagmar gikk ut av tiden i en alder av 80 år med sin Lisa og nær familie rundt seg etter flere år med alvorlig kreftsykdom. Han bar sin sykdom med en beundringsverdig styrke og med et godt grep om det gode i hverdagen helt til det siste.  

Bjørn startet sin karriere innen cytologi og patologi ved sykehus i Sundsvall og etter hvert Gøteborg der han avla sin doktorgrad i 1970 etterfulgt av spesialistutdanning og stilling som overlege fra 1974. Etter en periode som patolog i Kuwait kom han i 1987 til Oslo der han ble ansatt i stilling som overlege og professor ved Radium- og Rikshospitalet. Her ble vi kjent med hans store engasjement for diagnostikk, forskning og undervisning som hans studenter og kollegaer fikk stor nytte og glede av over flere år.

Bjørn hadde som forsker sin hovedinteresse i sammenhengen mellom vorteviruset HPV og livmorhalskreft. Her satte han spor etter seg gjennom veiledning av stipendiater fram til sine doktorgrader og en ikke ubetydelig produksjon av publikasjoner i internasjonalt anerkjente fagtidsskrifter. Han var også aktivt deltagende i vurderingen av HPV-DNA/RNA som markørsystem for tidlig påvisning, behandling og overvåking av celleforandringer i livmorhalsen. Bjørn var utålmodig, åpen og tidlig ute med å teste ut nye prøvetakingsmetoder. Mange av hans elever er takknemlige ovenfor Bjørn og hans ektefelle Lisa Walaas for deres bidrag til tidlig innføring av nye og mer pasientvennlige metoder for uttak av celleprøver. Noe som nå muliggjør raskere diagnose og kortere ventetid for pasienten fram til eventuell behandling og videre oppfølging.

Bjørn var engasjert medlem i Norsk Forening for Klinisk Cytologi der han i en periode var leder og hvor han ble utnevnt som æresmedlem i 2008.  Han var også svært engasjert med verv og komitéarbeid for det internasjonale akademiet for cytologi (IAC) og det europeiske forbundet for cytologer (EFCS).  Selv etter at han pensjonerte seg for 10 år siden opprettholdt han sitt store engasjement, blant annet ved fortsatt å reise på internasjonale kongresser for inntil få år siden. Inn i pensjonisttilværelsen var han også medlem i en rådgivnings- og ekspertgruppe nedsatt av Helsedirektoratet som utredet forebygging av livmorhalskreft i Norge, herunder diskusjoner omkring HPV-vaksine og HPV som markør for overvåking av kvinner med celleforandringer. Hans sterke engasjement, smittende entusiasme og store internasjonale kontaktnett gjorde en forskjell.

En god kollega og venn har gått bort. Hans kone Lisa, som også var vår gode kollega gjennom mange år, hans 4 barn og 9 barnebarn skal vite at Bjørn etterlater seg betydelige spor som fagmann, og vi vil ha gode minner fra givende faglige og sosiale samtaler fra våre møter. Bjørn viste at han satte stor pris på sine venner. Og vi satte stor pris på Bjørn.  

 På vegne av venner og kollegaer:

 Tor Jacob Eide
 Per Arne Andresen
 Peter Jebsen
 Jon Lømo
 Ying Chen