Digitalisering i patologi - en undersøkelse blant medlemmer

Norge har som mål å bli et foregangsland innen digital patologi. I denne sammenheng er det interessant å vite hva patologene tenker. Hva er nødvendig for at digital patologi skal kunne implementeres og fungere i vår hverdag? Mastergradstudenter ved universitetet i Agder vil undersøke dette. Alle oppfordres til å svare innen fristen 11. desember.

Undersøkelsen tar knappe 15 minutter. Lenken finner du her: Universitetet i Agder, undersøkelse om digitalisering i patologi

Vi siterer fra studien, som alle får tilsendt også som egen mail:
"Digital patologi er på god vei inn i de norske patologiavdelingene. Noen er daglige brukere, mens andre er i gang med anskaffelse. Utfordringene kan være store når nye helseinformasjonssystemer skal innføres. Vi har tidligere intervjuet avdelingsledere ved patologiavdelinger angående dette temaet. Vi ønsker nå å finne ut hva patologene selv mener er viktig for at en implementeringsprosess skal kunne gjennomføres på best mulig måte. Hvilke erfaringer har du med implementering av andre informasjonssystemer, og hva mener du er viktig å ta hensyn til når digital patologi skal innføres? "

Universitetet i Agder er ansvarlig for forskningsprosjektet og spørreundersøkelsen er en del av en mastergradsoppgave i helse- og sosialinformatikk. Alle medlemmer i DNP oppfordres til å svare.

Prosjektet skal etter planen avsluttes 01.07.19.