Disputas om lungekreft

Maria Paula Ramnefjell forsvarer tirsdag 10.4. sin avhandling med tittelen "Prognostic biomarkers and clinico-pathologic characteristics in non-small cell lung cancer. A study with special focus on tumor-vascular interactions." Deler av studien ble også presentert på årsmøtet nylig, som fritt foredrag.

Ramnefjell og kolleger har vist at tumorinnvekst i både lymfe- og blodkar  og graden av dannelse av små kar i tumorområdet er uavhengige prognostiske markører for lungekarsinom av ikke-småcellet type. Tumorceller benytter ulike typer hemming av plasminogen som beskyttelse og Ramnefjell har også vist at nivået på en slik hemmer; SerpinB2, har betydning for prognosen. Slike studier kan være viktige også for definisjon av angrepspunkt i fremtidig behandlingsregimer. 

Veiledere er Lars A Akslen og Lars Helgeland.

Disputasen finner sted i store auditorium på Haukeland 10.april kl 11.30.
Prøveforelesningen om "Identification, validation and clinical implementation of cancer biomarkers" finner sted i et annet auditorium (Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91), kl 09.30. Se også nettsiden til UiB.

Lykke til!