Den norske patologforening

2018

Disputas på brystkreft

Tor Audun Klingen forsvarer sin avhandling Vascular invasion by tumor cells, and other prognostic factors in a population-based breast cancer study tirsdag 20.februar i Bergen. Klingen og medarbeidere har studert et screening-materiale fra Vestfold, og annet bl.a. påvist at kreftspredning via blodkar - men ikke lymfekar - er en viktig prognostisk parameter.
11. februar 2018

Mer om disputasen og om Tor Audun finner du her. Prøveforelesningen gir en oppdatering over øvrige prognostiske parametre, se her. 

Lenke til artiklene med Tor Audun som 1.forfatter, inkludert artikkel om karinvasjon, finner du her:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28923419
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27612505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23675755

Vi ønsker lykke til!