Den norske patologforening

2018

Forskningspris til Frode Jahnsens gruppe

Anna Bujko var førsteforfatter på vinnerbidraget om beinmargsuavhengige populasjoner av makrofager i tarm. Frode Jahnsen fra OUS leder gruppen og presenterte arbeidet. At makrofager kan være av føtal opprinnelse, uavhengig av beinmarg og selvfornyende er ny kunnskap. Gruppen har identifisert 2 slike populasjoner i tarm hos menneske og vist at de har annen reaksjon mot betennelses-stimuli enn beinmargsderiverte makrofager.
14. mars 2018
Frode Jahnsen med pris
Frode Jahnsen med pris

 «Mucosal Immunology Group» ved Centre for Immune Regulation ved Avdeling for patologi på OUS  søker å forstå hvordan immunforsvaret fungerer i tarmslimhinnen. I samarbeid med klinikere på OUS og Ahus og ved hjelp av tarmresektater, tarmbiopsier og vev fra transplanterte pasienter har gruppen over de siste tre år utført transkripsjonsanalyser og funksjonelle studier av tarmens plasmaceller, makrofager, dendrittiske celler, CD4+ og CD8+ T-celler, og fått god oversikt over disse cellenes egenskaper i den «normale» tarmslimhinnen. Målet er å bruke denne kunnskapen til å studere immuncellenes rolle ved cøliaki, inflammatorisk tarmsykdom og colorektalcancer. Gruppen er også engasjert i forskning rundt mikrobiota, der de undersøker hvordan antistoffer produsert av plasmacellene samspiller med tarmens bakterieflora.
Foruten gruppeleder Tore Jahnsen består gruppen av en seniorforsker, en postdok, 4 PhD-studenter, og to ingeniører.
Arbeidet som ble presentert finner du her: Bujko, A., et al., Transcriptional and functional profiling defines human small intestinal macrophage subsets. J Exp Med, 2018. 215(2): p. 441-458.
Andre aktuelle referanser fra gruppen er 
Jahnsen, F.L., et al., Do Long-Lived Plasma Cells Maintain a Healthy Microbiota in the Gut? Trends Immunol, 2018. 39(3): p. 196-208.
Landsverk, O.J., et al., Antibody-secreting plasma cells persist for decades in human intestine. J Exp Med, 2017. 214(2): p. 309-317.
Eguiluz-Gracia, I., et al., Long-term persistence of human donor alveolar macrophages in lung transplant recipients. Thorax, 2016. 71(11): p. 1006-1011.

Forskningsprisen fra Den norske patologforening er på 10 000 kroner.